Výsledky XXXVI. konference studentských vědeckých prací

 

Teoretické obory 

 

1. místo:

 

Výskyt širokospektrých laktamáz vo Fakultnej nemocnici Olomouc a význam v klinickej praxi

Autor: Peter Krupka

 

2. místo:

 

Hormonální substituce a její vliv na expresi progesteronových a estrogenových receptorů v endometriu

Autor: Michaela Kubínyiová

 

3. místo:

 

Úloha ubiquitin-proteasomového komplexu v apoptózou zanikajících buňkách embryonálního a fetálních tkání

Autor: Jana Marečková

 

Další práce oceněné stipendiem:

 

Úloha programované buněčné smrti a její regulace ve vývoji lidského pankreatu

Autor: Marek Gálik

 

Diferencovaný projev autonomní reaktivity u balbutiků

Autor: Tomáš Grézl

 

Novější klasifikace nádorů mozku a míchy – podle WHO klasifikace

Autor: Lubomír Jurák

 

Výskyt oxacilin-rezistentných stafylokokov vo Fakultnej nemocnici Olomouc

Autor: Zuzana Mikušová

 

Aktivita cytochromů P450 v lidských játrech

Autor: Slavomír Potičný

 

Stanovení populačních frekvencí pro vybrané polymorfismy cytokinových genů

Autor: Zbyněk Tüdös

 

Detekce fagocytů uplatňujících se v průběhu apoptózy v metanefros člověka

Autor: Filip Wagner

 

Vliv silybinu a dehydrosilybinu na keratinocyty ozářené UVA zářením

Autor: Lenka Zbrožková, Tomáš Bakaj

 

Teoretické obory - sekce pro medicínské vzdělávání

 

1. místo:

 

Měření postojů studentů a vyučujících k evaluaci výuky na LF UP

Autor: Lenka Doubravská

 

Další práce oceněné stipendiem:

 

Kurz Sdělování nepříznivých zpráv
Autor: Daniela Jelenová

 

Sekce pro medicínské vzdělávání a Skupina pro komunikaci v medicímě Spolku mediků LF UP
Autor: Radim Líčeník

 

Počítačová gramotnost úspěšných uchazečů o studium na naší LF
Autor: Jan Strojil

 

Klinické obory

 

1. místo:

Incidence nespecifických střevních zánětů a nárůst kostní hmoty u dětí trpících nespecifickými střevními záněty

Autor: Michal Grepl

 

2. místo:

Významné komponenty prediktivního hodnocení vývoje dětských pacientů s ALL

Autor: Daniela Jelenová, Hana Janků

 

3. místo:

A comparison of Gleason Score between prostate biopsy and radical prostatectomy specimen

Autor: Robin Sherchan

 

Další práce oceněné stipendiem:

 

Vyšetření sentinelové („strážné") uzliny u nemocných s maligním melanomem kůže
Autor: Igor Dudík

 

První zkušenosti s vyšetřováním posturální stability nemocných po CMP

Autor: Tereza Chrápková

 

Kvantitativní gated SPECT myokardu v detekci ischemické choroby srdeční: validace nálezů pomocí koronarografie

Autor: Jarmila Indráková

 

Průběžný monitoring a optimalizace terapie u dětských pacientů s ALL

Autor: Miroslava Jackuliaková

 

Vliv nefarmakol. postupů na průběh a kvalitu života pacientů s Parkinsonovou ch.

Autor: Martin Nevrlý

 

Hodnocení průběhu a výsledků léčby ALL u dětí s ohledem na interindividuální...

Autor: Eva Mihálová

 

Odezva hematologických parametrů na intrahepatální injekci plazmidového vektoru...

Autor: Marie Pecůchová

 

Parametrické sledování výsledků protokolární léčby u dětské ALL

Autor: Katherine Růžičková

 

Výsledky testu rezistence na cytostatika in vitro u pacientek s karcinomem vaječníků a klinický průběh

Autoři: Lenka Svatíková, Marie Valentová

 

Rizikové fakktory abrupce placenty

Autor: Petr Zielina

 

Klinické obory - Sekce stomatologie

 

1. místo:

Atraumatická preparace s využitím výplňového materiálu KETAC MOLAR pro A. R. T.

autor: Tomáš Brázda, Pavla Kuchařová

 

Další práce oceněné stipendiem:

 

Alternativní metody ošetření ran po extrakcích třetích dolních molárů

autor: Magda Dvořáčková